Current and future use of BIM in renovation projects

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Design and construction project management (MPDCM), MSc
Publicerad
2015
Författare
Gökgür, Ata
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index