Lokalisering av felutfall för simlinor inom standardmått

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Kirpalani, Rahul
Hilmersson, Rasmus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Malmsten AB är ett svenskt företag beläget i Åhus, företaget tillverkar flera produkter för simhallar och badanläggningar inklusive nybyggnad av anläggningar samt renoveringar. Det presenterade kandidatarbetet har genomförts på Malmstens huvudkontor i Åhus, där fokus varit på produktionen av simlinan Gold Pro. Under senare tid har Malmsten påträffat ett oplanerat produktionsfel, som uppkommer då det automatiserade systemet bryter den planerade sekvensen gällande placering av vingar som omsluter flötena. Felet uppstår då en hel vinge ersätter vad som egentligen skall vara en halvvinge. Aktörerna som är involverade är Merplast, som står för produktionen av vingar och flöten vilket innebär att de levereras färdiga till Malmsten för produktion. Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka anledningen till felutfall av flöten och vingar, då den rekommenderade sekvensen inte uppfylls. Följden av detta blir att simlinan inte kan uppfylla sin faktiska funktion men också att simlinan inte är typgodkänd. Följden av detta kan leda till stora extra utgifter samt att företaget går miste om den fulla potentialen inom effektivisering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index