OpenFOAM: A tool for predicting automotive relevant flow fields

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Nebenführ, Bastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Strömningsmekanik, Fluid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material