Numerical modelling and experimental investigations of a flocculation unit at Överby drinking water treatment plant

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Mohamed, Ismael Jama
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper, Vattenteknik, Hållbar utveckling, Building Futures, Basic Sciences, Water Engineering, Sustainable Development, Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material