Inventering av rostskyddssystem för kajsponter

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Tsoukalios, Aristidis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ändamålet med rapporten är att genomföra en inventering av målningsystem vilka är tillgängliga på den svenska marknaden och som används för att skydda kajsponter i en korrosiv miljö med hög salinitet och de påfrestningar som skvalpzon medför. De flesta testerna är antingen genomförda i fält eller i laboratorier under accelerade förhållanden. De kritiska typerna av brott har beaktats i undersökningen. Metoden består av en litteraturstudie samt inventering av tester som är utförda ien miljö som påminner om kajsponters samt inventering av tillgängliga system. Resultat visar att traditionella epoxisystem, i synnerhet de som är berikade med zink, fortfarande är konkurrenskraftiga med avseende på korroosionsskydd och kompatibilitet. Samtidigt visar resultaten att ickeorganiska system och hybridsystem klarar att ge ett minst lika bra skydd som epoxisystemen. Dessa är dock i regel inte lika kompatibla. Ickeorganiska zinksystem har förutom att ha visat prov på lång livslängd även visat en viss tendens till att självläka. Hybridsystemen har presterat väl och visat att det är fullt möjligt att ersätta ett system bestående av tre skikt med ett som består av två skikt. De icke organiska zinksystemen och hybridsystemen har dessutom väsentligt mycket lägre halt av VOC jämförd med epoxisystem. Vilket system som är att föredra är inte entydigt bestämt utan styrs bland annat projektets storlek och systemets tänkta livslängd
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Korrosion, rostskyddsmålning, epoxi, zink, färg, polyuretan,polysiloxan, skvalp zon, rostskydd
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index