Banvaktarstuga, översiktsmodell, delvis öppen

Typ
Program
Publicerad
1989
Författare
Modellbyggare
Eriksson, Ann-Marie
Gyllestrand, Camilla
Lind, Mattias
Månsson, Anna
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Edelsvärd, A W
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
1868
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1989-01A
Samling