Tvären, försökshus

Typ
Program
Publicerad
1973
Författare
Modellbyggare
Wikström, Jan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Tvären är ett försökshus, byggt på Örebroutställningen 1965. Det projekterades av Statens institut för byggnadsforskning, för att få fram ett billigt småhus för serieproduktion, som var föränderligt och anpassbart till olika tomtförhållanden.Det är ett 1 1/2-planshus med källare, som är byggt med bärande tvärväggar och åsar, vilket ökar möjligheterna att utnyttja överplanet. Konstruktionsmåtten är få och gör det lätt att förtillverka delar; tillkapat virke eller kompletta byggnadskomponenter. De korta spännvidderna möjliggjorde klenare virkesdimensioner och sänkte därmed produktionskostnaderna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
byggnadsforskning, Statens institut för
Geografisk plats
Örebro
Örebro, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1965
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1973-12
Samling