Mudif

Typ
Program
Publicerad
1959
Författare
Modellbyggare
Axell, Stig
Gunnarsson, Bengt
Kinnander, Gösta
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar den matthydda, som byggs av Ma'daner, ett arabfolk som bebor marsklandet kring Eufrat och Tigris i Irak. De livnär sig på uppfödning av vattenbufflar, litet risodling och tillverkning av vassmattor. Hyddorna byggs på mattinhägnade, utfyllda öar i sumpmarken. Vassknippen snörs samman och binds till bågar, som täcks av flätade vassmattor. Hyddtypen har en mångtusenårig tradition.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Irak
Iraq
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Naturmaterial, halm
Index
1959-10