Virtuell Analog Synt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Bergström, Mikael
Lopez, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
En traditionell synt använder sig av analoga komponenter för att producera ljud. En eller flera oscillatorer används för att producera en vågform som formas med hjälp av ett eller fler filter. Processen kallas subtraktiv ljudsyntes. Sedan mitten av 90-talet existerar så kallade VA-syntar (virtual analog syntesizer), som på digitalt vis emulerar den tidigare enbart analoga ljudsyntesen. Den här rapporten beskriver processen att från grunden designa och utveckla en synt med hjälp av en ARM-baserad mikrocontroller (STM32F407). Mjukvaran är skriven i C och inkluderar oscillatorer för de grundläggande vågformerna, lågpassfilter med variabel gränsfrekvens samt konturgeneratorer som kan modulera både gränsfrekvens och amplitud över tid. Arbetet har resulterat i en mjukvaruprototyp samt design av en analogmodellerande synt, och har utförts på Chalmers Tekniska Högskola under 2016/2017 på initiativ av rapportförfattarna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index