Design av en hybridmotor till en sondraket

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Hansson, Alexander
Kassem, Mohammed
Lindblad, Emil
Noord, Jesper
Nyberg, Atle
Rovelstad, Aaron
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index