Låga bullerskärmar i Göteborgs innerstad: En undersökning för tillämpning av låga bullerskärmar för väg- och spårtrafik vid utemiljöer i Göteborg

dc.contributor.authorHyltén, Lukas
dc.contributor.authorAldén, Moa
dc.contributor.authorBruhn, Elisabeth
dc.contributor.authorGoncalves, Adam
dc.contributor.authorMuregård, Mårten
dc.contributor.authorÅström, Oskar
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE)en
dc.contributor.examinerForssén, Jens
dc.contributor.supervisorLarsson, Krister
dc.date.accessioned2023-09-08T09:42:16Z
dc.date.available2023-09-08T09:42:16Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractBuller är ett genomgripande problem och en av de stora miljörelaterade orsakerna till en negativ påverkan av människors hälsa. Exponering av höga ljudnivåer kan medföra inlärningssvårigheter och ökar risken för sömnstörningar som exempelvis kan leda till hjärtinfarkt. Varje år dör omkring 12 000 människor i Europa i förtid till följd av bullerrelaterade hälsoeffekter. Trafikbuller är den bullertypen som stör flest människor per år i Sverige och ungefär 2 miljoner svenskar påverkas av höga bullernivåer. Användning av bullerskärmar kan avsevärt reducera bullernivåerna som alstras från tungt trafikerade vägar. Bullerskärmar kan dock enligt estetiska aspekter vara oöns kade i flera områden. En annan motsättning är att bullerskärmarna kan skymma sikten vilket kan leda till en försämrad trygghet. Ett sätt att undvika dessa negati va synpunkter är användandet av låga bullerskärmar (1 – 1,2 meter höga) som kan anses vara underutnyttjade, speciellt i innerstadsområden. Denna studie har i syfte att undersöka möjligheterna för ökad användning av låga bullerskärmar genom att teoretiskt tillämpa låga bullersskärmar runt Kungsparken i Göteborg. Litteraturstudier har gjorts för att få bakgrundsfakta och flertalet in tervjuer har utförts för att få in fler aspekter om hur buller påverkar människor som befinner sig i Göteborgs innerstadsområden. För att få en referens huruvida Kungs parken är i behov av bullerskärmar har ljudnivåerna mätts på plats och beräkningar enligt beräkningsmodellen Nord2000 har utförts i Matlab. Slutsatsen är att låga bullerskärmar kan reducera ljudnivån med 6,5 – 7,5 dBA och är ett effektivt alternativ utifrån ett akustiskt perspektiv för att reducera höga ljudnivåer som kan förekomma i en innerstad.
dc.identifier.coursecodeACEX11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12380/307009
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesACEX11 23-80
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectLåga bullerskärmar, Väg- & spårtrafik, Buller, Ljudteori, Nord2000.
dc.titleLåga bullerskärmar i Göteborgs innerstad: En undersökning för tillämpning av låga bullerskärmar för väg- och spårtrafik vid utemiljöer i Göteborg
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX11-23-80 - TA - Låga bullerskärmar i Göteborgs innerstad.pdf
Storlek:
19.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: