Utveckling av programvara för kontrollenhet till en industriell bläckstråleskrivare

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Collin-Karlsson, Robert
Hedman, Fritiof
Jeppson, Ola
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport behandlar utvecklingen av en programvara för styrning av ett industriellt bläckstråleskrivarsystem. Projektet är baserat på effektmål ställda av beställaren Inkit AB. Dessa omfattar funktionalitet som programvaran ska ha. Krav fanns även på att programvaran skulle ha stöd för internationalisering, samt att den skulle ha ett användarvänligtgränssnitt. Det inbyggda systemet som ska köra programvaran har en ARM-arkitektur. En kravspecifikation togs fram för programvaran, där krav ställdes på definierade delar i programvarans arkitektur. Kraven implementerades med hjälp av kod, företrädesvis baserad på C++. Valet av utvecklingsmiljön Qt Quick för användargränssnittet möjliggjorde internationalisering. Kravet gällande användarvänlighet uppfylldes genom att principerna om konsekvens och samstämmighet applicerades. Programvaran gavs experimentellt stöd för ARM-arkitekturen genom val av utvecklingsmiljö. Dock omfattar inte rapporten implementering av programvaran på det inbyggda systemet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index