Tornspira

Typ
Program
Publicerad
1957
Författare
Modellbyggare
Böös, Bertil
Nilsson, Leif
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar trästommen till den brädklädda spiran på Guldrupe kyrka. I övrigt är kyrkan murad. Tornet bör vara från 1210-talet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Guldrupe, Gotland
Guldrupe, Gotland, Sweden
Byggnad (typ)
Offentlig, kyrka
Byggår
1210-talet
Modelltyp
Detalj
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1957-09
Samling