Measurement system design and experimental study of drive train test rig

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Squires, Joshua Christopher
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Fastkroppsmekanik , Farkostteknik , Mekanisk energiteknik , Energy , Solid mechanics , Vehicle Engineering , Mechanical energy engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index