Lateral-torsionalBucklingofSteelChannel Beams -

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Ekström, Carl-Marcus
Wesley, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material