How Supply Chain Risks can be incorporated into the Supplier Selection Process

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Supply chain management (MPSCM), MSc
Publicerad
2013
Författare
Larsson, Marcus
Reiman, Carl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Transport , Övrig industriell teknik och ekonomi , Production , Transport , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index