CorporateFaces Ett edutainment-spel för ökad sammanhållning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Bergqvist, Martin
Jonsson, Joakim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Företag i allmänhet och konsultbolag i synnerhet har idag en splittrad organisation, där anställda ofta är ute på uppdrag eller helt enkelt inte är stationerade på sitt företag. Denna företagsstruktur bidrar till att de anställda har mindre och mindre kommunikation sinsemellan, vilket i slutändan resulterar i sämre prestationer eftersom sammarbetet sviker. I denna rapport tas ett hjälpmedel fram för att främja kunskapen och minska trösklarna mellan de anställda, på ett trevligt och kul vis, med hjälp utav ett spel. CorporateFaces är ett quizliknande spel i strukturen och går ut på att samla poäng, som görs via besvarande utav frågor formulerade utifrån kollegor och dess attribut. Spelet är webbaserat men även utveckling för smarta telefoner finns. Resultatet av spelet visar tendenser på att kunskapen om anställda ökar signifikant, även om rapporten ej har fullständiga mätserier för en korrekt statistiskt säkerställd utvärdering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index