Intellectual asset management approach to service-based offerings

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Entrepreneurship and business design (MPBDP), MSc
Publicerad
2015
Författare
Wikström, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Övrig industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index