Business Development in the Music Industry: Leveraging In Flames’ Brand to Generate New Sources of Income

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Namousi, Dastan
Berglund, Axel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index