Energiutvärdering och effektivisering av integrerad luftsolfångare i balkong

dc.contributor.authorJohansson, David
dc.contributor.authorOlsson, Elias
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekaniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Applied Mechanicsen
dc.date.accessioned2019-07-03T12:46:04Z
dc.date.available2019-07-03T12:46:04Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractBalkongföretaget Balco AB i Växjö har tagit fram ett energibalkongkoncept, vilket innefattar en luftsolfångare som ska bidra till förbättrad uppvärmningsekonomi för fastigheter. Projektets mål att utvärdera och förbättra den tidigare nämnda luftsolfångarens prestanda genom att se över parametrar såsom materialval, luftflöde och fläktar med tillhörande solceller. Då företaget bedriver sin verksamhet i Växjö har det blivit mycket arbete på distans i Göteborg detta har dock inte varit någon större nackdel då mycket av den research som gjorts inte kräver någon närhet till produkten. Projektet började med teoretiska studier om luftsolfångare i allmänhet för att skapa klarhet i vilka parametrar som bör beaktas vid prestandaeffektivisering. Material med lämpliga egenskaper har studerats och jämförts med befintliga produktens material. Solfångaren innehöll från början tre stycken fläktar som drevs av externt placerade solceller. Substitut till detta fläktsystem har undersökts och resulterade i en ny fläkttyp vars solpanel kan placeras inuti luftsolfångaren. Undersökningarna av alternativa material resulterade i att det nuvarande materialet ansågs godkänt vilket delvis berodde på dess estetiska fördelar. För att kunna få bra jämförelser mellan de olika komponentalternativen togs fyra olika prototyper fram. På tre av dessa genomfördes mätningar som visade hur bra systemen fungerade i praktiken. Problemet med att få jämförbara mätningar löstes genom att de nya prototyperna placerades intill den nuvarande lösningen som användes som en referens under de mätningar som genomfördes. Under testerna så mättes bland annat luftflödet, medeltemperatur och temperaturdifferensen mellan luftens inlopp och utlopp i luftsolfångaren. Testerna visade att de prototyper som tagits fram är effektivare än dagens lösning. Parametrarna fläktantal och spaltbredd modifierades och gav de slutliga temperaturförbättringarna. Balco rekommenderas att fortsätta utveckla kombinationer utav fläktantal och spaltbredd samt göra mätningar på dessa för att hitta en ännu effektivare lösning.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/153093
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2011:05
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectInnovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectAnnan samhällsbyggnadsteknik
dc.subjectInnovation & Entrepreneurship
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectCivil Engineering
dc.subjectOther Civil Engineering
dc.titleEnergiutvärdering och effektivisering av integrerad luftsolfångare i balkong
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
153093.pdf
Storlek:
1.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext