Mobil Elektroencefalografi i Realtid

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Eriksson, Oskar
Chen, Kaixin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Elektroencefalografi (EEG) har spelat stor roll för studier inom hjärntrauma och mental sjukdom. Det här projektet ämnar att skapa en mobil lösning för en EEG. I det här projektet har en portabel EEG utvecklats på både mjukvaru och hårdvarunivå. Systemet utvecklades stegvis där varje analoga del designades och simuleras i LTspice. När den analoga delen av systemet fungerade som förväntat i simuleringen, användes en kopplingsplatta för att testa det verkliga systemet. Varje delsystem testades så de uppfyllde sin förväntade funktion i systemet. Delsystemen för analog signalbehandling var enligt följande: ● Elektroder: torra elektroder ● Förstärkare: Instrumentförstärkare och icke-inverterande operationsförstärkare ● Filter: lågpass, högpass, notch och kanalfilter ● DC-offset För att föra över den analoga signalen in i datorn för grafritning användes en A/D Converter (ADC). Ett FPGA kort användes för styrning av ADCn. Själva drivrutinerna är skrivna i VHDL (ett lågnivå programmeringsspråk). FPGA kortet tar emot den digitala signalen från ADCn och skickar den sedan vidare till en dator via en RS232 seriellt utport på FPGA kortet. EEG signalen är plottad i form av grafer på datorskärmen med hjälp av Mjukvaran LabVIEW. Hela systemet fungerar enligt förväntan och graferna liknar existerande EEG data. Men vissa delar av projektet utvecklades bara teoretiskt utan någon praktisk applikation.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
EEG , FPGA , ADC , LabVIEW , VHDL
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index