Verktyg för frigöring av förspända slangklämmor

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Mekatronik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Osmanovic, Esad
Angelo Azevedo Neto, Miguel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index