Numerical study of different creep models used for soft soils

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
GUSTAFSSON, PÄR
TIAN, TANG
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index