Analysis of High Strength Stainless Steel in Road Bridges - Parametric study and Scripted Finite Element Method Fatigue

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Renström, Mattias
Rydh, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material