Kildeskovshallen detail model

Typ
Program
Publicerad
2023-01-15
Författare
Modellbyggare
Swetzen, Anna
Kadriu, Keli
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
swimming pool
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Karen and Ebbe Clemmensen, 1969, Karen and Ebbe Clemmensen, 1969
Geografisk plats
Copenhagen
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1966
Modelltyp
Detalj
Skala
1:25
Teknik / material
plastic / wood / cardboard
Index
2023-05B
Samling