Heave caused by excavation in soft soil - A case study of a part of the Götatunnel project

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Asadi, Rami
Sokhango (Bahig), Elham
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material