Filhantering i SCADA-projekt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Fredberg, Jennifer
Persson, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Acobia är ett företag som arbetar med SCADA-system inom fastighetsautomation där systemen består av alla de sensorer och styrdon som är placerade i fastigheterna. Sensorerna och dess konfigurationsdata läggs löpande till i systemet. I samband med detta sker dock ingen kontroll om konfigurationsdata följer fastställda regler för metadata eller syntax. Acobia önskar en lösning som kan kvalitetssäkra filerna i deras system samt ett versionshanteringssystem för att kunna följa när ändringar skett. Arbetet innebar att skapa en lösning som kontrollerar givna filer i ett fastighetsprojekt och som validerar om dessa följer syntax samt meddelar var eventuella avvikelser är. Ett versionshanteringssystem applicerades på projektet för att kunna jämföra olika versioner, vilket resulterar i att datan kan analyseras i efterhand. Arbetet resulterade i idéer på hur versionshantering skulle kunna implementeras hos Acobia men kunde inte hitta en bra förutsättning för hur det skulle implementeras för ett helt fastighetsprojekt i dagsläget. Arbetet har delvis skett hos Acobia men mestadels hemifrån på grund av rådande pandemi.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
SCADA , Versionshantering , Python , Datastruktrer
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index