Utveckling av trelägesdon

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Gustafsson, Emelie
Kristiansson, Jonas
Malm, Elisabeth
Mannegren, Mattias
Viggedal, Anna
Österdahl, Ellen
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index