Morastugan

Typ
Program
Publicerad
1963
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Modellen visar den sk Morastugan, som var Artur Hazelius första förvärv till Skansen 1885. Det är ett boningshus av enkelstugetyp (stuga med förstuga och kammare) och är byggt i början på 1700-talet på Bullasgården i Östnors by. Stugan har tillsammans med flera andra mindre timrade byggnader utgjort en gård, där boskapsskötseln varit den viktigaste näringen. Slöjdarbeten, som försåldes under resor söderut i landet, gav extrainkomster åt bönderna i Dalarna och i Östnor tillverkades urverk. Taket är tackt med takved, som egentligen utgörs av kluvna stockar och nedtill hålls kvar av en längsgående planka, sk täcka. Den undre takveden är försedd med hyvlade rännor för vattenavrinning och undertaket är skyddat av näver. Skorstenen har en i Siljansbygden vanlig kronform."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Östnor, Dalarna (nu på Skansen)
Östnor, Dalarna, Sweden (now at Skansen, Stockholm)
Byggnad (typ)
Byggår
Början av 1700-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1963-11
Samling