Montering av säkringslåda: Implementering av Low-cost Automation på Volvo Lastvagnar AB

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Andersson Honkala, Albin
Holländer, Niklas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes på Volvo Lastvagnar AB. Företagets vision är att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster grundat ur deras kärnvärderingar kvalité, säkerhet och miljö. Huvudmålet med projektet var att testa samt undersöka om implementeringen av Low-cost Automation är möjlig vid montering av säkringslådor tillhörande olika modeller av lastvagnar. Detta för att förenkla samt öka graden automation för lättare typer av montering vid deras slutmontering utan behov av höga investeringskostnader. För att studera detta har projektet innefattat specifik utvärdering och användning av roboten Dobot Magician vilket medförde robotprogrammering samt utveckling av verktyg, magasin och layout design med referens och hänsynstagande till robotens särskilda egenskaper. Efter utförandet av projektet kan det fastläggas att det finns potential för implementering av Low-cost Automation genom användning av Dobot Magician på Volvo Lastvagnar AB.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index