Integrering av LEED i Byggprocessen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Ås Beke, Josefine
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vi blir allt fler människor här på jorden samtidigt som urbaniseringen ökar, detta leder till att städer blir större såväl till yta som höjd. Byggbranschen bidrar i hög grad till att vi utnyttjar jordens resurser långt över dess egentliga förmåga, kunskapen om detta kom senare att bana väg för utformningen av miljöcertifieringarna inom bygg- och fastighetsbranschen. Att miljöcertifiera sin byggnad innebär att byggnaden har konstruerats med sociala samt miljömässiga aspekter i åtanke och anses därför vara ett bättre bygge ur ett hållbarhetsperspektiv. Miljöcertifieringar på byggnader blir allt mer populära, främst certifieringen LEED som även är internationellt mest erkänd. Att miljöcertifiera en byggnad är ännu någonting nytt för många inom byggbranschen vilket leder till att det ännu kan ses som ett hinder, denna rapport syftar med detta i åtanke att undersöka hur LEED kan integreras med byggprocessen på bästa sätt och på så vis minimera känslan av överflödig byråkrati. En kartläggning av hur de olika stegen i LEED kan kopplas till byggprocessen har gjorts och arbetet har visat att det är av stor vikt att beställare i tidigt skede bestämmer sig för vilken miljöcertifiering de vill tillämpa på sin byggnad och att riktlinjerna sätts upp. LEED-konsulten bör p.g.a. detta komma i början av programskedet för att kunna påverka projektet i önskad riktning. En av de viktigaste faktorerna är kommunikationen mellan beställaren och LEED-konsulten så att de tillsammans kan sätta krav på projektörer och entreprenörer för att nå projektets önskade utfall utan att använda mer resurser än vad som krävs. Att skapa en förståelse kring LEED i projektet har även visat sig viktig med den anledning att det främjar gruppens förmåga att arbeta mot samma mål. Sammanfattningsvis vet vi att LEED-certifiering av byggnader kommer öka i Sverige vilket medför att det bli än viktigare att discipliner i byggbranschen har kunskap kring hur integrering av LEED i byggprocessen görs utan onödiga omvägar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
LEED , Hållbart byggande , Miljöcertifiering , LEED-certifiering , Byggprocessen , Entreprenadformer
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index