Kagabro

Typ
Program
Publicerad
1960
Författare
Modellbyggare
Hildeberg, Leif
Svensson, Christer
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en bro, byggd av Kagabaindianer i Colombias norra bergstrakter i början av 1900-talet. Bron består av tjocka trädstammar. Störar, som stöttas av stenar nedtill, stöder brobanan och trapporna, som leder upp frän sidorna. Allt är sammanbundet med fibrer från slingerväxter och agave.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Guataputi-floden, Colombia
The river Guataputi, Colombia
Byggnad (typ)
Bro
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1960-22
Samling