Loop connections in heavily reinforced concrete frame corners

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Structural engineering and building technology (MPSEB), MSc
Publicerad
2019
Författare
BERGLUND, JENNY
HOLMSTRÖM, MALIN IVARSSON
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index