Vägen till hållbara leveranser i Göteborgs stadskärna

dc.contributor.authorEdh, Marcus
dc.contributor.authorKoch, Victor
dc.contributor.authorPalalija, Arnes
dc.contributor.authorStadelman, Fabien
dc.contributor.authorWagnsson, Ellinor
dc.contributor.authorWise, Antonia
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorBohlin, Erik
dc.date.accessioned2021-09-07T10:37:38Z
dc.date.available2021-09-07T10:37:38Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractLogistiksituationen i städer runtom i världen blir alltmer ineffektiv i takt med en ökad efterfrågan på varuleveranser, där leveransfordonen blir fler och fyllnadsgraden lägre. Denna förändring sker på bekostnad av omgivningen i form av samhällsekonomiska kostnader, såsom ökad trängsel i trafiken och ökade utsläpp av emissioner. Urbana konsolideringscenter har tidigare implementerats i städer i hopp om att förbättra logistiksituationen. Detta görs genom att samlasta gods, öka fyllnadsgraden och minska antalet fordon i rörelse för att på så sätt öka effektiviteten och minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Tidigare implementeringar och studier av konsolideringssystemet har visat god potential. Exempelvis kunde den totala transportsträckan för urbana varuleveranser reduceras med 32 % i den nederländska staden Nijmegen med hjälp av ett konsolideringscenter. Denna rapport är en del av forskningsprojektet SMOOTh och bidrar till dess övergripande syfte, att utveckla Göteborgs logistiksituation, vilket möjliggörs genom att teoretiskt bedöma förbättringspotentialen av att fullskaligt implementera ett konsolideringssystem i staden. Potentialen mättes genom att jämföra de samhällsekonomiska kostnaderna i nuläget gentemot ett scenario med en teoretisk implementering av konsolideringssystemet. För att uppskatta kostnaderna för den urbana logistiken så tas efterfrågan av varuleveranser, samt tillgodoseende av denna efterfrågan, fram genom en fallstudie. Denna studie har sin ansats i en kvalitativ metod med kvantitativa inslag bestående av en litteraturstudie genom relevanta vetenskapliga artiklar och datakällor. Studien har kompletterats med en intervjuundersökning avgränsat till området Inom Vallgraven och Nordstan. Slutligen genomfördes det teoretiska scenariot i samråd med representanter från forskningsprojektet SMOOTh. Det visade sig att den teoretiskt maximala förbättringspotentialen av implementeringen ger en beräknad reduktion av de samhällsekonomiska kostnaderna på 52%, i jämförelse med dagens logistiksystem. Resultatet implicerar förbättrad hälsa och välmående för personer som bor i urbana områden, mer hållbara städer samt en reducerad påverkan av logistiksystemet på miljön.sv
dc.identifier.coursecodeTEKX04sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/304072
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesTEKX04-21-23sv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectkonsolideringscentersv
dc.subjecturban logistik och externa kostnadersv
dc.titleVägen till hållbara leveranser i Göteborgs stadskärnasv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX04-21-23.pdf
Storlek:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.51 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: