Managementutmaningar för den icke-vinstdrivande organisationen Wale Wale

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Gustafsson, Julia
Holmgren, Lovisa
Johansson, Ebba
Josefsson, Eric
Lundell, Mattias
Persson, Joel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index