FEM-simulering av en anisotrop diffusionsmodell för fukttransport i trä

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Gustafsson, Karl
Strömberg, Christoffer
Winges, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fastkroppsmekanik , Solid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index