Prediction of vibrational amplitude in composite sandwich structures

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Rydberg, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Transport, Grundläggande vetenskaper, Fastkroppsmekanik, Materials Science, Transport, Basic Sciences, Solid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material