Teknikutvärdering och Proof of conceptutveckling SMART ON FHIR

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Mattsson, Liam
Rafstedt, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I dagsläget är det välkänt att journalsystem bygger på gamla tekniker vilket gör de svåra att tekniskt arbeta mot. Vidare saknas det även standardiseringar mellan olika vårdgivare vilket gör det svårt att dela journaluppgifter mellan vårdgivare. Dock håller många journalsystem förnuvarande på att bli uppgraderade och en vanlig teknik i den implemenenteringen är FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) som standardiserar journalinformation. FHIR möjliggör även för skapandet av SMART on FHIR appar, vilka bygger på SMART specifikationen för hur appar kan byggas mot journalsystem i formen att de funkar mot samtliga journalsystem, oavsett leverantör. Det är en sådan applikation som medicinteknikföretaget Elypta, som möjliggjort detta examensarbete, efterfrågar i syfte av ett proof-of-concept. Elypta har tagit fram en teknik för hur man kan detektera cancer i biomarkörer från urin och blod. Applikationen som utvecklats i detta examensarbete är applicerbar på samtliga framtida och nuvarande journalsystem som möjliggjort för SMART on FHIR applikationer. Applikationen möjliggör för en läkare att, inom sjukhusets egna journalsystem, kombinera journalsystemets samt Elyptas data för att beställa, visa och hantera tester och resultat från Elypta som en extern leverantör. Vidare har även en utredning genomförts kopplat till hur redo SMART on FHIR applikationer är att implementera inom den svenska sjukvården vilket visat att tekniken i sig är redo och förväntas nå en bredare implementation, dock är inte tekniken idag tillräckligt implementerad inom den svenska sjukvården för att SMART on FHIR applikationer skall vara användbara.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
SMART , FHIR , React
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index