Vad gör byggindustrin för att hantera framtida begränsningar av kalksten

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Hadi, Farid
Sleman, Mohammad
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I FNs Agenda 2030 finns mål för resurshantering av naturresurser, klimatåtgärder och att bevara ekosystemen. I den pågående konflikten om kalkbrytning i Slite på Gotland står brytningen av kalksten emot mål för hållbar hantering av naturresurser, klimatåtgärder och att bevara ekosystemen. Beslutet från Mark- och Miljödomstolen i november 2021 angav att Cementas kalkbrytning i Slite skulle upphöra senast 31 december 2022. I domstolsbeslutet angavs att gruvverksamheten påverkade grundvattnet på Gotland vilket drabbar naturen i området. Idag används ungefär 4.4 miljoner ton kalksten årligen i cementtillverkningen och ungefär 60-75% av all cement som används i Sverige kommer från Slite, Gotland. För byggindustrin i Sverige får domstolsbeslutet konsekvenser som påverkar produktionen av både infrastruktur och husbyggnad. För att byggindustrin skall klara en omställning behövs ny resurssnål materialhantering och ersättningsmaterial för kalksten. Byggindustrin har ca ett år på sig att ställa om, om beslutet står fast. Hur aktörerna i branschen tänker om en kommande resursbrist kommer att avgöra hur branschen klarar av att ställa om till och samtidigt bidra till en mer hållbar resursanvändning. Syftet med studien var att undersöka hur resurknappheten av kalksten kan påverka byggindustrin, vilka lösningar det finns och möjliga strategier för en bättre resurshantering av kalksten.Metoden bygger på en litteraturstudie och intervjuer med aktörer i olika delar av byggprocessen. Den viktigaste slutsatsen är att det finns teknik för att hantera resursknappheten och av miljöskäl undvika import av cement. Mycket tyder på att omställningen kan bli besvärlig.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Cementa , Slite , Kalksten , Cement
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index