Den Relativistiska Himmelssfären

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Program
Publicerad
2021
Författare
Lorinius, Magnus
Vokshi, Arber
Skoglund, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I uppsatsen undersöks hur himmelssfären i den fyrdimensionella rumtiden förändras av en Lorentztransformation. Först introduceras relativitetsteorin samt Minkowskirummet, och Lorentztransformationen härleds från Einsteins postulat. Därefter introduceras Cliffordalgebran och hur man med hjälp av denna utför rotationer, med fokus på den hyperboliska rotationen vilken visas vara ekvivalent med Lorentztransformationen. Himmelssfären introduceras som matematiskt objekt till Minkowskirummet och med hjälp av stereografisk projektion visualiseras resultatet av transformationen i MATLAB.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index