VeloFlow – Koncept för en applikation till smartklockor som ger cyklister en grön våg i trafiken

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Holmdahl, Isak
Standar, Rasmus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Cykeln är ett smidigt transportmedel som är miljövänligt och billigt att använda. Trots det är det inte tillräckligt många som väljer att ta cykeln istället för bilen. I detta examensarbete har en smartklockeapplikation, VeloFlow, utvecklats tillsammans med en molntjänst som simulerar trafikljus. VeloFlow skapades för att utforska om det går att skapa en applikation som kan ge cyklister en grön våg i trafiken, samt se hur en applikation kan kommunicera med cyklister på ett säkert och distraktionsfritt vis. Trafikljussimuleringen hjälpte till i utvärderingen utav applikationen för att se om konceptet kan fungera, och resultatet visar att en framtida version av VeloFlow som kopplas till riktiga trafikljus kan hjälpa cyklister att få en grön våg, vilket i sin tur kan få fler att välja cykeln istället för bilen. För att hjälpa till i vidare utveckling och forskning inom ämnet så sammanfattas detta arbetets resultat i sex stycken designfaktorer. Dessa designfaktorer hjälper till att visa vilka komponenter som applikationer för cyklister ska innehålla och vilka metoder som är viktiga för utvecklingen av dessa applikationer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
cykel , UCD , Göteborg , Trafikljus , Wear OS , Smartklocka , Compose , Android , Grön våg
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index