En jämförande analys av tre olika transportvägar mellan Houston och Ningbo

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Ljungqvist, Martin
Herr, Sten
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Med Kina som världens största importör av råolja, och USA som nyligen hävde ett 40 år långt exportförbud mot energiråvaran, har redare för tanksjöfart sett ökande lastvolymer transporteras mellan dessa länder. Utifrån denna utveckling undersöker denna rapport tre olika fartygsrutter mellan Houston och Ningbo, med syftet att utreda det mest kostnadseffektiva alternativet. De rutter som granskas går genom Panamakanalen, Suezkanalen och förbi Godahoppsudden. Studien genomförs i form av en fallstudie där tre olika referensfartyg fiktivt seglar de olika traderna och beräknas utifrån tre olika bunkerpriser. Resultaten av studien visar att det minsta fartyget, som kan resa igenom de äldre slussarna i Panamakanalen bör välja den rutten så länge som bunkerpriset överstiger 248 USD/mt. Studien visar att det medelstora referensfartyget får lägre kostnader vid passage genom de nya Neopanamax-slussarna än vid segling runt Godahoppsudden vid bunkerpriser över 373 USD/mt. För det största referensfartyget blir kostnaderna vid passage genom Panamakanalen lägre än kostnaderna vid segling runt Godahoppsudden om bunkerpriset är högre än 389 USD/mt. Rutten genom Suezkanalen var i alla beräkningar det minst konkurrenskraftiga alternativet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transportteknik och logistik , Marin teknik , Transport , Transport Systems and Logistics , Marine Engineering , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index