Malehydda

Typ
Program
Publicerad
1973
Författare
Modellbyggare
Antonsson, Ulla
Lindgren, Kerstin
Peyman, Mahbod
Seiving, Per
Zorska, Irena
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Malestammen lever som jordbrukare och boskapsskötare på sydetiopiens högslätt. Gårdarna ligger utspridda. På varje gård bor en familj. Gården består av ett antal hyddor, avsedda för olika ändamål. Hyddorna byggs ofta på en lersockel, som hindrar vatten att tränga in. Väggarna flätas av grenar mellan pålar, som stöder taket. Flätverket når inte upp till taket utan luft och ljus förs in över väggen. Vanligen stryks innerväggen samt ytterväggen kring ingången med lera. Taket stöds av en mittstolpe eller vilar på en yttre vägg som i sovhuset. Utrymmet mellan väggarna hyser småboskap eller tjänar som sovplats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Södra Etiopien
Southern Ethiopia
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
Teknik / material
Övrigt, naturmaterial
Index
1973-05