Produktetablering på en ny marknad ett perspektiv från en aktionsforskare. En inblick i säljaktiviteterna för etablering av en ny produkt på en ny marknad

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2015
Författare
Norman, Claes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Övrig industriell teknik och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material