Interiörljus i lastbilshytt för fjärrtrabsportförare: Med avseende på välbefinnande

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Axelsson, Ellinor
Lief, Caroline
Lööf, Gustaf
Marttila, Marcus
Osterman, Ida
Runeson, Lovisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index