Analysis of reinforced concrete slabs strengthened with textile reinforcement, Non-linear Finite Element Analysis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Petre, Dragos
Zapalowicz, Iwona
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index