Key Factors Influencing Scrap Levels at an Electronics Industry A Six Sigma Project

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Quality and operations management (MPQOM), MSc
Publicerad
2020
Författare
Ramberg, Johannes
Hansson, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index