En studie av fasändringsmaterials termiska egenskaper- tillämpning i byggnader med kylbehov.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2010
Författare
Johansson, Erika
Poltorp, Joanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index