Digitalt verktyg för driftdata från fartyg för potentiell elektrifiering

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Sinik, Veronika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet har utförts på uppdrag av METS Technology, som tillsammans med sina kunder arbetar mot mer energieffektiva och miljövänliga lösningar för alla typer av fartyg. Det finns olika typer av miljövänliga driftslösningar, där elektrisk framdrivning är det som projektet behandlar. Projektet gick ut på att ta fram ett digitalt verktyg som kan underlätta omställningen från dieseldrift till elektrisk drift hos fartyg. Verktyget baserades på en analys som gjordes för tre olika typer av passagerarfärjor med olika driftprofiler. Resultatet av projektet blev ett digitalt verktyg i Excel, där användaren kan ange inparametrar som bränsleförbrukning och verkningsgrad för att vidare illustrera batterinivån över ett dygn. Verktyget har testats genom att göra samma analys igen av fartygens driftprofiler, men i verktyget i stället för manuellt. Först simulerades batterinivån över dagen för fartygen baserat på antaganden kring batteristorlek och effekt och tid för laddning, innan ändringar gjordes i syfte att illustrera hur batterinivån kan förändras med olika justeringar. Rapporten avslutas med en diskussion kring det framtagna verktyget, samt förutsättningar som krävs för att kunna elektrifiera fartyg. Faktorer som diskuteras är infrastrukturen och batteritekniken. Vidare påpekas även möjligheterna kring fossilfri framdrift via alternativa bränslen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index