Utveckling av ett haptiskt navigationssystem för personer med grav synnedsättning

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Grothérus, Frida
Djäknegren, Amanda
Saleh, Arwin
Sinclair Dahlström, Hanna
Boman, Christoffer
Rosén, Alexandra
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index